Referencje od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr.1 w Katowicach

referencje 1

Referencje od Szkoły Podstawowej nr.42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach

referencje 2